นักขายตรงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

Direct sales

เป็นนักขายตรง เมื่อเอ่ยถึงขายตรง หลายคนอาจเบือนหน้าหนี แต่ความจริงแล้วการขายตรง เช่นประกันชีวิต สามารถสร้างคนที่ไม่มีอะไร ให้ขึ้นมามีทุกอย่างได้จริง และเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถสูงมาก Continue reading “นักขายตรงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร” »

การจัดบูธแสดงสินค้ามีประโยชน์มากแค่ไหน?

Business

การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง

Continue reading “การจัดบูธแสดงสินค้ามีประโยชน์มากแค่ไหน?” »

การติดต่อทางธุรกิจด้ายภาษา

speaking English

การติดต่อทางธุรกิจแน่นอนว่าไม่ใช่มีแค่ภาษาไทยแน่นอนการใช้คำพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเราเลือกใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้ Continue reading “การติดต่อทางธุรกิจด้ายภาษา” »

อาชีพที่ช่วยผู้พิการสร้างรายได้

Lottery

อาชีพขายล็อตเตอรี่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

Continue reading “อาชีพที่ช่วยผู้พิการสร้างรายได้” »

การประกอบธุรกิจที่ควรรู้

Components of the business
  1. การจัดองค์กร คือกิจกรรมที่ทำให้องค์การสามารถจัดรูปแบบการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การผลิตและปฏิบัติการ คือกิจกรรมของการนำเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการในการผลิตเพื่อทำให้เกิดมีสินค้าหรือบริการ
  3. การตลาด คือการดำเนินการเพื่อจะทำให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตแล้วได้รับการเปลี่ยนมือไปถึงมือผู้บริโภค
  4. การบัญชีและการเงิน คือการเก็บบันทึกข้อมูลการดำเนินงานการจัดทำงบการเงิน งบประมาณ การจัดหาเงินทุน การใช้เงินทุนและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริหารให้เงินทุนหมุนเวียนอย่างพอเหมาะ
    Components of the business
  5. การจัดหาวัตถุดิบมาป้อนโรงงาน คือกิจกรรมในการจัดซื้อและควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งการตรวจนับสินค้าคงคลัง
  6. การบริหารงานบุคคล คือการดำเนินการจัดสรรพนักงาน การฝึกอบรม การจัดหารูปแบบของการจูงใจและสวัสดิการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
  7. การจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คือการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ
  8. การวิจัยและพัฒนา คือกิจกรรมเพื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก ?

Australia

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2555 Continue reading “ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก ?” »

การบริหารการจัดการในการทำงาน

Management of work management

การทำธุรกิจขนาดเล็ก ให้ประสบความสำเร็จโดยพูดถึงตั้งแต่การทำงานในเรื่องต้นๆตั้งแต่การสร้างกำลังใจในการดำเนิน Continue reading “การบริหารการจัดการในการทำงาน” »

นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย

นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย

นางสาวจิลมิกา เฉลิมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟราโครา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดเผยว่า Continue reading “นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย” »

เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเล่นเกมส์โปเกมอน โก

Continue reading “เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” »

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย หมายถึง การสื่อสารที่อาศัยใยแก้วนำแสง และสื่อสารไร้สายประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการ สื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

Continue reading “ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย” »