การประกอบธุรกิจที่ควรรู้

Components of the business
  1. การจัดองค์กร คือกิจกรรมที่ทำให้องค์การสามารถจัดรูปแบบการทำงานของบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การผลิตและปฏิบัติการ คือกิจกรรมของการนำเอาวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการในการผลิตเพื่อทำให้เกิดมีสินค้าหรือบริการ
  3. การตลาด คือการดำเนินการเพื่อจะทำให้สินค้าหรือบริการที่ผลิตแล้วได้รับการเปลี่ยนมือไปถึงมือผู้บริโภค
  4. การบัญชีและการเงิน คือการเก็บบันทึกข้อมูลการดำเนินงานการจัดทำงบการเงิน งบประมาณ การจัดหาเงินทุน การใช้เงินทุนและลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริหารให้เงินทุนหมุนเวียนอย่างพอเหมาะ
    Components of the business
  5. การจัดหาวัตถุดิบมาป้อนโรงงาน คือกิจกรรมในการจัดซื้อและควบคุมการจัดซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งการตรวจนับสินค้าคงคลัง
  6. การบริหารงานบุคคล คือการดำเนินการจัดสรรพนักงาน การฝึกอบรม การจัดหารูปแบบของการจูงใจและสวัสดิการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารบุคคลซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
  7. การจัดการระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คือการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่างๆ
  8. การวิจัยและพัฒนา คือกิจกรรมเพื่อเน้นความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างสูงสุด

ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก ?

Australia

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2555 Continue reading “ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก ?” »

การบริหารการจัดการในการทำงาน

Management of work management

การทำธุรกิจขนาดเล็ก ให้ประสบความสำเร็จโดยพูดถึงตั้งแต่การทำงานในเรื่องต้นๆตั้งแต่การสร้างกำลังใจในการดำเนิน Continue reading “การบริหารการจัดการในการทำงาน” »

นักขายตรงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

direct sale

เป็นนักขายตรง เมื่อเอ่ยถึงขายตรง หลายคนอาจเบือนหน้าหนี แต่ความจริงแล้วการขายตรง เช่นประกันชีวิต สามารถสร้างคนที่ไม่มีอะไร ให้ขึ้นมามีทุกอย่างได้จริง และเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถสูงมาก Continue reading “นักขายตรงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร” »

นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย

นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย

นางสาวจิลมิกา เฉลิมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟราโครา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดเผยว่า Continue reading “นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย” »

เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเล่นเกมส์โปเกมอน โก

Continue reading “เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” »

ออกบูธแสดงสินค้ามีประโยชน์มากแค่ไหน?

รับผลิตบูธแสดงสินค้า

การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง

Continue reading “ออกบูธแสดงสินค้ามีประโยชน์มากแค่ไหน?” »

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย หมายถึง การสื่อสารที่อาศัยใยแก้วนำแสง และสื่อสารไร้สายประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการ สื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

Continue reading “ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย” »

การส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ ราคาและการจำหน่ายที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กับผู้มุ่งหวัง

Continue reading “การส่งเสริมการตลาด” »

การเตรียมตัวก่อนไปขายสินค้า

เหมาแท็กซี่

นักขายจะต้องทำกิจกรรมบางอย่างก่อนการเสนอขาย โดยการหาข่าวสารและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่คาดว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการขายมากยิ่งขึ้น

Continue reading “การเตรียมตัวก่อนไปขายสินค้า” »