นักขายตรงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

direct sale

เป็นนักขายตรง เมื่อเอ่ยถึงขายตรง หลายคนอาจเบือนหน้าหนี แต่ความจริงแล้วการขายตรง เช่นประกันชีวิต สามารถสร้างคนที่ไม่มีอะไร ให้ขึ้นมามีทุกอย่างได้จริง และเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถสูงมาก Continue reading “นักขายตรงมีข้อดีข้อเสียอย่างไร” »

นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย

นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย

นางสาวจิลมิกา เฉลิมสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟราโครา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เปิดเผยว่า Continue reading “นำฟราโคราสินค้าจากญี่ปุ่นเข้าไทย” »

เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การเล่นเกมส์โปเกมอน โก

Continue reading “เกมส์โปเกมอน โก กระตุ้นเศรษฐกิจไทย” »

ออกบูธแสดงสินค้ามีประโยชน์มากแค่ไหน?

รับผลิตบูธแสดงสินค้า

การออกบูธแสดงสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันกระแสตอบรับการออกบูธแสดงสินค้าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากอย่างยิ่ง

Continue reading “ออกบูธแสดงสินค้ามีประโยชน์มากแค่ไหน?” »

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย หมายถึง การสื่อสารที่อาศัยใยแก้วนำแสง และสื่อสารไร้สายประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการ สื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน

Continue reading “ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย” »

การส่งเสริมการตลาด

ส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของกิจการที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ ราคาและการจำหน่ายที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กับผู้มุ่งหวัง

Continue reading “การส่งเสริมการตลาด” »

การเตรียมตัวก่อนไปขายสินค้า

เหมาแท็กซี่

นักขายจะต้องทำกิจกรรมบางอย่างก่อนการเสนอขาย โดยการหาข่าวสารและเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กรที่คาดว่าจะซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการขายมากยิ่งขึ้น

Continue reading “การเตรียมตัวก่อนไปขายสินค้า” »

ลักษณะและบุคลิกที่ดีของนักขาย

นักขาย

ลักษณะ คุณสมบัติ ความถนัด ทัศนคติ และความสามารถอื่นๆที่รวมกันทำให้เป็นนักขายที่มีคุณภาพนั้น มาจากหลักความจริงที่ว่าบุคลิกภาพในการขายที่ดีนั้นไม่ได้มีสูตรสำเร็จอย่างเดียว คนที่มีขอบเขตบุคลิกภาพอย่างกว้างๆจะมีโอกาสที่จะที่ประสบความสำเร็จในการขาย

Continue reading “ลักษณะและบุคลิกที่ดีของนักขาย” »

ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม

ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม

ทุกธุรกิจย่อมมีปัญหามากมายแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด วันนี้เลยนำปัญหาของธุรกิจขนาดย่อมมาฝากกันเผื่อผู้ที่ทำธุรกิจจะได้รับมือได้เป็นอย่างดี

Continue reading “ปัญหาที่เกิดจากธุรกิจขนาดย่อม” »

อุตสาหกรรมกับระบบมาตราฐาน

team-work

มาตรฐาน ISO 9000 ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต  ธุรกิจด้านบริการ  รวมไปถึงสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย  อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการต่าง ๆ จะคุ้นเคยกับรูปแบบของ “คุณภาพ” จะแตกต่างกันตรงที่ว่า ISO 9000 เป็นเรื่องของ “การประกันคุณภาพ”  ซึ่งเป็นเรื่องของระบบการบริหารคุณภาพขององค์การ

Continue reading “อุตสาหกรรมกับระบบมาตราฐาน” »